Riefismi's Blog
Just another WordPress.com weblog

~~~…Ucapan Assalamualaikum…~~~


~ASSALAMUALAIKUM~

Dalam mengucapkan Assalamualaikum, ada kaedah yang ditetapkan oleh Islam. Kita disuruh mengucapkannya dengan lemah lembut,tenang dan dengan suara yang tidak terlalu kuat.

Hal berkenaan bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sesetengah masyarakat Islam yang langsung tidak mengendahkan adab itu. Ada kalanya secara sengaja memanjangkan sebutan ‘kum’ pada penghujung ucapan salam.Ia menunjukkan seolah-olah ucapan yang mulia ini tidak dihormati, malah merosakkan fungsi asalnya sebagai satu doa untuk memohon perlindungan dan kesejahteraan daripada Allah kepada pengucap dan penerimanya.

Hadith berkaitan salam.

Sahabat Abi Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Hak sesama muslim ada lima: Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, mendatangi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. (HR. Bukhari dan Mus­lim).

Sahabat Abi Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Hak antara sesama muslim ada enam.” Lalu ditanyakan kepada Rasulullah: “Apakah enam hak itu, ya Rasulullah?” Jawab Rasulullah: “Apabila bertemu sampaikanlah salam, apabila diundang penuhilah undangannya, apabila minta nasehat kepadamu maka nasehatilah, apabila bersin dan membaca hamdalah maka doakanlah, apabila sakit jenguklah, dan ketika meninggal dunia iringkanlah jehazahnya”. (HR. Muslim dan Nasai).

Disamping itu, salam diucapkan ketika memasuki sesuatu majlis serta ketika keluar daripadanya.Dalam hal ini,Rasulullah SAW bersabda  :Apabila seseorang daripada kamu tiba dalam majlis,hendaklah dia mengucapkan salam dan apabila bangun daripadanya hendaklah juga mengucapkan salam kerana tidaklah salam yang pertama itu lebih utama daripada salam yang kedua.( Hadith riwayat abu Daud dan at-Tirmidzi )

Sahabat Abdillah bin Amrin ra telah berkata: Ada seorang lelaki mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: “Ya Rasulallah, perbuatan manakah yang terbaik dalam pandangan Islam?” Jawab Rasulullah: “Memberi makan kepada orang yang membutuhkan, dan menyebar-luaskan salam, baik kepada orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal.” (HR. Bukhari).

Sahabat Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Hendaklah orang yang naik kendaraan menyampaikan salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan hendaklah menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Sedangkan orang yang sama-sama berjalan hendaklah saling menyampaikan salam, dan yang paling utama di antara keduanya adalah yang lebih dahulu menyampaikan salam.” (HR. Bazzar dan Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya).

Sahabat Abi Huriarah ra berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Kamu sekalian tidak akan masuk sorga sehingga beriman, dan kamu, tidak akan beriman sehingga saling berkasih sayang. Adakah aku belum menunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila dilakukan akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kamu? Yakni menyebar-luaskan salam.” (HR. Muslim).

Daripada Abu Hamzah Anas ibn Malik r.a., khadam Rasulullah SAW, daripada Nabi SAW, Baginda bersabda:Seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana diamengasihi dirinya sendiri.(Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan Muslim.)(Hadith arbai’n 13)

Di dalam riwayat Abi Dawud cnterangkan, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya sesama mukmin lebih dari tiga hari. Apabila telah lewat tiga hari, hendaklah saling berusaha untuk bertemu dan menyampaikan salam. Apabila ucapan salam itu mendapatkan jawaban, maka mereka berdua mendapatkan pahala yang sama. Dan bila tidak mendapatkan jawaban, maka yang tidak mau menjawab salam masih tetap berdosa, sedang orang yang mendahului menyampaikan salam tidak lagi berdosa.”

Firman Allah S.W.T :-

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya[1051] atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.(24:61)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.(24:27)

Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam[1224]; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.(33:44)

Do’a[671] mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”[672], dan salam penghormatan mereka ialah: “Salam”[673]. Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulilaahi Rabbil ‘aalamin”[674].(10:10)

(Kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.(36:58)

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi[1229]. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya[1230].(33:56)

Jika ucapan mulia ini berterusan menjadi budaya masyarakat,pastilah segala kepincangan dan keruntuhan akan dapat dijauhkan. Hal ini kerana kesejahteraan yang didoakan melalui ucapan salam itu akan sentiasa mengundang rahmat dan kasih saying Allah SWT. Seterusnya, membentuk masyarakat Islam yang penyayang dan berbudi pekerti mulia.

Marilah sama-sama kita murnikan kehidupan dan perhubungan kita sehari-hari dengan ucapan agung ini dan sebar luaskan lah ia.


Advertisements

No Responses to “~~~…Ucapan Assalamualaikum…~~~”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: